בדיקת קורונה פרטית - רק עם AIDG

בחירת מסלולי בדיקות PCR

99

בלבד
119

בלבד
250

בלבד

בדיקת קורונה פרטית - רק עם AIDG

בחירת מסלולי בדיקות PCR

בדיקת קורונה PCR מסלול רגיל

99

בלבד

בדיקת קורונה PCR מסלול מהיר

119

בלבד

בדיקת קורונה PCR VIP

250

בלבד